Vi har jobbat med avrundning. T.ex. om talet är 5,57 så avrundar man till 6. Men om talet är t.ex. 5,46 så avrundar man till 5. Så om talet efter komma tecknet är över 50 så avrundar man uppåt . Men om talet är under 50 så avrundar man neråt. 50 avrundas också uppåt.

Av : Minna & Elliott