Vängestjärnorna

En klassblogg från 4A på Vänge skola

Kategori: Rast

Zombie

Vi leker en lek på rasterna som heter zombie. Det är en lek som går till så här:vi kör sig sig sug om vem som ska vara och sen räknar den till 30 sekunder. Under tiden springer dom andra och gömmer sig. När den som har räknat klart ska sen försöka att ta dom andra. Om tagaren tar en blir den också tagare och då blir det fler och fler den som är sist kvar vinner leken. Man måste vara mer än 10 personer för att leken ska bli rolig.

Vi i vår skola leker det varje rast nästan alla k vår skola tycker lekenär rolig.

Av: Sara, Otilia och Oscar E

Våran isbana

Några av våra föräldrar har spolat en is på vår fotbollsplan. På rasterna är det många som är ute och åker skridskor. Ungefär halva vår klass åker skridskor på rasterna. Föräldrarna som spolar isen spolar under flera dagar innan den är färdig. Isen är uppdelad i två delar. Den ena sidan spelar man hockey och på den andra åker man vanligt.

Av:Astrid, Sara och Iris

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén