Vi har börjat med en läxa som heter diktamen. Läxan som vi gjorde gick ut på att man skulle stava rätt ord som stod på texten. Kunskaps kravet för betyg E i sexan är att man ska kunna skilja på stor och liten bokstav. Det var många som skrev fel på Johan. Det dom skrev var Joan men visa visste att det stavades Johan. Vissa stavade också fel på inåt många skrev inot istället för att skriva inåt. När vår lärare läste texten så skulle vi skriva medan hon läste. Texten handlade om en flicka som hette Sara och en kille som hette Johan och de skulle gå till farfar.

Av: Remi, Emil och Elliott