Vi har haft repetition i engelska. Vi jobbade med kapitel 16-20. Kapitel 16 handlade om att en flicka som heter Rachel och hennes morfar ville gå på circus med hon och kapitel 17 handlade om supermarket. Kapitel 18 om att man inte ska snatta, kapitel 19 om sjukdomar och 20 om vad man ska göra och inte göra när man lagar mat.

Av: Mollie och Sara