Vi har varit och kollat på Fyrisån. Den är den största ån i Uppsala den rinner igenom hela Uppsala. Varje år är det en tävling i Fyrisån där man bygger sina egna båtar och åker i Fyrisån. Man kan hitta massor av cyklar i Fyrisån för Några kastar cyklar i Fyrisån så då får dykare hoppa i Fyrisån och ta upp dom. Fyrisåns vatten är väldigt kallt året runt. Fyrisån börjar från Österbybruk och sen rinner den till Ekoln.

av Oscar E Elliott