Vi har jobbat med vinklar i geometri. Där använde vi gradskivor för att mäta vinklararna. 90 grader är en rät vinkel, under 90 är spetsig vinkel och över 90 grader är trubbig vinkel. Vi jobbade i matteboken och på ett mattepapper. En gradskiva ser ut som en halv cirkel. En fjärdedel är 90 grader av en cirkel. Två  fjärdedelar är 180 grader av en cirkel. Tre fjärdedelar är 270 grader och fyra fjärdedelar är 360 grader av en cirkel.