Den första svensk som blev känd över Europa var Heliga Birgitta. Birgitta var sju år gammal när hon en natt såg Jesus mor, Maria. Birgitta fick en krona av Maria. När Birgitta var tretton år gammal skulle hon gifta sig. Birgitta var tvungen att gifta sig med artonåriga Ulf. När Birgitta var arton år flyttade hon till Ulf på slottet Ulvåsa i Östergötland. Där bodde de i tjugosju år och Birgitta fick åtta barn men två styckna barn dog. När hon var fyrtioett år dog Ulf. En dag uppenbarade sig Kristus. Birgitta fick lov att bygga ett kloster i Vadstena. Det klostret står kvar i Vadstena än idag.

/ Bild från Henrik Svensson, Wikimedia/

Av Tilda och Oskar