När man läser en faktatext ska man först titta på rubrikerna, bilderna och läsa bildtexterna. Sen ska man läsa de lite mindre texterna. På vissa faktatexter finns det små faktarutor där det står lite fakta. Dem kan man också läsa före den stora faktatexten. Efter det ska man börja läsa den stora faktatexten. När vi har jobbat med vatten så har vi läst faktatexter om vatten då har vi lärt oss det här.

 

Av:Astrid, Lovisa och Sara