Vi läser i läsgruuper. Vi läser två kapitlar och sen sammanfattar vi.Vi har läst olika böcker. Det är roligt att läsa i grupper. Och vi gör det varje vecka. Ibland så läser vi inte i grupper men oftas så läser vi i grupper. Men det är roligt att man kan visa sina kompisar hur mycket eller hur bra man kan läsa.                                                                Av Harald, Oscar å, Remi och Oskar s