Vi har jobbat med vikingar. Vi blev indelade i olika grupper. Varge grupp skrev en text om vikingarna t.ex. båtar, husen och byteshandel. Det var kul. Man fick redovisa för klassen och rektorn för rektorn var vikarie.

Av: Minna, Astrid och Oscar Å